Výbor

 

   
Starosta    Ing. Mojmír Stískal
Místostarosta Kamil Zapletal
Jednatel Martin Vašica
Náčelnice Andrea Doležalová
Náčelník  
Předseda odboru sportu Ondřej Škopík
Vzdělavatelka Bc. Zuzana Štětkářová
Hospodářka Radka Vašicová
Kontrolní komise Ing. Iva Přikrylová, Taťána Mylková, Bc. Milan Jonák