Volební valná hromada

 

Sokolské jednoty jsou povinny poslat na župní kancelář pozvánku na valnou hromadu jejich tělocvičné jednoty 14 dní před jejím konáním nebo včas sdělit datum konání. 

Konání valných hromad se řídí zejména podle čl. 7.6. Stanov ČOS. 

sokol.eu/priloha/30343/smernice-cos-c-15-2017-smernice-pro-pripravu-a-konani-vh-telocvicnych-jednot.pdf

 

 
 
EVIDENČNÍ LIST tělocvičné jednoty:
- pokud dojde ke změně ve vedení tělocvičné jednoty, tak EL jednota řádně vyplní, 3x vytiskne, opatří podpisy a razítkem a odešle župní kanceláři. 
 
 
Formulář pro návrh kandidáta do předsednictva župy: