Geocaching - 100 sokolských keší republice
 

Tak zní název projektu, se kterým přichází odbor všestrannosti ČOS, prostřednictvím svých jednotlivých komisí (Pobytu v přírodě, Propagační komise), aby se Sokol prezentoval nejen veřejnosti v mezisletovém období, ale zároveň přinesl novou náplň pro své stávající členy. 

Idea projektu vychází z blížícího se stého výročí vzniku samostatného Československého státu, z toho důvodu je i přesný počet - 100 oficiálních keší rozdělených do všech žup ČOS.

Na každou župu, tak vycházejí 2, příp. 3 keše.

Keše budou umisťovány tak, aby rozmístění všech 100 oficiálních keší bylo rozloženo do celého mezisletového období. Několik je jich už založeno a další čekají na schválení.

Vyvrcholením celého projektu bude zveřejnění, tzv. multikeše, pro všechny zúčastněné sokoly v oblasti Tyršova domu, v době konání XVI. Všesokolského sletu (červenec 2018). Župa nebo jednota, která bude mít zájem o založení keše, oznámí tuto skutečnost na OV ČOS vyplněním formuláře k zaevidování a dále pak bude pokračovat dle daných instrukcí a manuálu.  

PRIHLASKA__DO__PROJEKTU.docx (16248)

Pruv._dopis_k_manualu_na_zupy_.doc (152064)

Metod._dopis-manual-Frantisek.rtf (850,1 kB)

Pod ochranou Žerotínů
 

Na městských stránkách Přerova br. Macenauer z Bystřice pod Hostýnem našel zajímavý odkaz na video o Žerotínech, který natočila ČT. Protože se tak dříve naše župa jmenovala po tomto šlechtici, určitě nebude od věci tento dokument shlédnout. Přečíst jste si o o tomto zásadovém a čestném muži své doby mohli a stále ještě můžete v našem nultém čísle občasníku Napři se! 

 

Pod ochranou Žerotínů. To je název hraného dokumentu, který se zabývá okolnostmi vzniku Bible kralické - jednoho ze symbolů české národní identity. Film se zčásti natáčel na jaře roku 2013 také v interiérech přerovského zámku.

V kulisách rekonstruované třídy z 16. – 17. století vyučoval Jan Blahoslav v podání herce Alexeje Pyška. Některé jeho žáky si zahrály děti ze Základní školy Lobodice - pravidelní návštěvníci muzejních animací a lektorských programů muzea. Scéna představovala život v bratrské škole v Ivančicích, kterou navštěvovali i Karel starší ze Žerotína a Karel z Lichtensteina. Bývalé spolužáky později proti sobě postavily různé politické a náboženské názory. Režisér Lubomír Hlavsa si do role Karla z Lichtesteina vybral skutečného potomka rodu Mornstein-Zierotin - mladého pana Oneše, kterého na natáčení  doprovázela maminka s babičkou.

Odpoledne se pak třída proměnila v pracovnu humanistického vzdělance Jana Blahoslava. Natáčely se záběry, ilustrující jeho vnitřní zápas, který předcházel rozhodnutí překládat biblické texty z původních jazyků do češtiny. Blahoslav mimo jiné předtím prostudoval dosavadní české překlady, vycházející z latinských převodů Bible. Pro dokument byly použity také bohaté sbírkové fondy muzea, zejména kolekce biblí, bratrských starých tisků a starých map.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10391170572-pod-ochranou-zerotinu/

Památný den sokolstva - 8.10.

 
                                                                                                                


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento den by měli sokolové uctít památku všech sokolů a sokolek, kteří bojovali za národní nezávislost, demokracii a humanitní ideály. V noci ze 7. na 8. října 1941 proběhla tzv. "Sokolská akce", při níž zatklo gestapo přední činovníky Československé obce sokolské, kteří byli následně deportováni do koncentračních táborů. Hned následující den vydal zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nařízení o rozpuštění sokolské organizace. Tímto aktem byla ohrožena samotná existence organizace. Česká obec sokolská se proto rozhodla vyhlásit 8. říjen za Památný den sokolstva a usilovat o uzákonění tohoto dne jako Památného na celorepublikové úrovni.

 

 

zpráva VO ČOS pro 8. říjen.docx (169728)

 

Všem jednotám župy Hanácké

 
Prosíme o příspěvek z vaší jednoty ke 120. výročí naší župy. Příspěvky budou zveřejněny v alamanachu, který vyjde v letošním roce po konání  XVI. všesokolském sletu v Praze. Zdá se, že na zasílání příspěvků je dosti času, ale opak je pravdou. 
V posledním almanachu zachycujícím činnost jednot za období 2008-2013 stihli zaslat příspěvky T.J. Sokol - Bystřice p.H., Holešov, Kostelec u Hol., Kroměříž, Kvasice, Litenčice, Postoupky, Třebětice, Věžky, Zborovice a Žalkovice. U těchto jednot prosíme o zapování vaší činnosti za poslední pětileté období, tj. 2013-2018. Ostatní jednoty - Kostelany, Martinice, Mokovice, Pornice a Přílepy bychom chtěli požádat o údaje za celé desetileté období, tj. 2008-2018. 
Rozsah příspěvků i fotografií není omezen, chceme vydat reprezentativní almanach, takže pokud budete posílat příspěvky e-mailem, tak opět použijte písmo Arial, vel. 11. U fotografií vadí, pokud jsou focené mobilním telefonem, jejich reprodukce jsou nekvalitní. Proto prosíme o zasílání fotografií co možná v nejvyšším rozlišení (ne zmenšené). Rukopisy rovněž nejsou na závadu, není problém je přepsat a kvaitní papírové fotografie oskenujeme a vrátíme.
 
Co by měl obssahovat Váš příspěvek, to samozřejmě necháváme na vašem uvážení. Jen pro orientaci uvádíme tyto body:
1. Souhrn všech aktivit ve sledovaném období, i to co se vám nepovedlo a co plánujete do budoucna.
2. Jaké oddíly u vás pracují, jména cvičitelů, absolvované soutěze nebo turnaje, akademie, letní tábory a ostatní sportovní akce.
3. Jaké je vaše zázemí, v jakém stavu je sokolovna, snažte se poslat její fotografii, která bude uveřejněna na začátku vašeho příspěvku.
4. Jakou budete mít účast na sletu 2018, jaké nacvičujete skladby, počet cvičenců, jména cvičitelů.
5. Jakou máte společenskou a kulturní činnost (šibřinky, plesy, zájezdy, atp.)
 
Věříme, že pokud si vedete evidenci nebo dokonce i kroniku jednoty, nebude vám činit potíž do našeho almanachu přispět. Pokud by vám písemná forma dělala potíže, jsem ochoten váš příspěvek zpracovat sám formou rozhovoru, na kterém se operativně domluvíme.
 
Za výbor župy Hanácké děkuji za pochopení. 
Mgr. Jiří Andrlík, župní vzdělavatel
(kontakty: Kostelec u Holešova č. 45, tel. 731 071 715, 704 787 656, e-mail: andrlikjiri@email.cz)