Soutěže vzdělavatelského odboru pro rok 2019

 

Jako každý rok, tak i letos vyhlašuje Komise pro práci s mládeží a seniory při VO ČOS  soutěže. 

Soutěže jsou letos tři – pro mládež a seniory je soutěž fotografická. 
Příští rok tomu bude 30 let od obnovení Sokola – třetí soutěž se věnuje tomuto tématu, rádi bychom, aby se nám sešlo co nejvíce vzpomínek na obnovování Sokola (nejen) v 90. letech.  

Senioři-fotografická soutěž (2).pdf (249639)

Literární soutět Jak jsem obnovoval Sokol.pdf (323257)
fotografická soutěž pro mládež - Sokolské okamžiky.pdf (252822)
  

Geocaching - 100 sokolských keší republice
 

Tak zní název projektu, se kterým přichází odbor všestrannosti ČOS, prostřednictvím svých jednotlivých komisí (Pobytu v přírodě, Propagační komise), aby se Sokol prezentoval nejen veřejnosti v mezisletovém období, ale zároveň přinesl novou náplň pro své stávající členy. 

Idea projektu vychází z blížícího se stého výročí vzniku samostatného Československého státu, z toho důvodu je i přesný počet - 100 oficiálních keší rozdělených do všech žup ČOS.

Na každou župu, tak vycházejí 2, příp. 3 keše.

Keše budou umisťovány tak, aby rozmístění všech 100 oficiálních keší bylo rozloženo do celého mezisletového období. Několik je jich už založeno a další čekají na schválení.

Vyvrcholením celého projektu bude zveřejnění, tzv. multikeše, pro všechny zúčastněné sokoly v oblasti Tyršova domu, v době konání XVI. Všesokolského sletu (červenec 2018). Župa nebo jednota, která bude mít zájem o založení keše, oznámí tuto skutečnost na OV ČOS vyplněním formuláře k zaevidování a dále pak bude pokračovat dle daných instrukcí a manuálu.  

PRIHLASKA__DO__PROJEKTU.docx (16248)

Pruv._dopis_k_manualu_na_zupy_.doc (152064)

Metod._dopis-manual-Frantisek.rtf (850,1 kB)

Pod ochranou Žerotínů
 

Na městských stránkách Přerova br. Macenauer z Bystřice pod Hostýnem našel zajímavý odkaz na video o Žerotínech, který natočila ČT. Protože se tak dříve naše župa jmenovala po tomto šlechtici, určitě nebude od věci tento dokument shlédnout. Přečíst jste si o o tomto zásadovém a čestném muži své doby mohli a stále ještě můžete v našem nultém čísle občasníku Napři se! 

 

Pod ochranou Žerotínů. To je název hraného dokumentu, který se zabývá okolnostmi vzniku Bible kralické - jednoho ze symbolů české národní identity. Film se zčásti natáčel na jaře roku 2013 také v interiérech přerovského zámku.

V kulisách rekonstruované třídy z 16. – 17. století vyučoval Jan Blahoslav v podání herce Alexeje Pyška. Některé jeho žáky si zahrály děti ze Základní školy Lobodice - pravidelní návštěvníci muzejních animací a lektorských programů muzea. Scéna představovala život v bratrské škole v Ivančicích, kterou navštěvovali i Karel starší ze Žerotína a Karel z Lichtensteina. Bývalé spolužáky později proti sobě postavily různé politické a náboženské názory. Režisér Lubomír Hlavsa si do role Karla z Lichtesteina vybral skutečného potomka rodu Mornstein-Zierotin - mladého pana Oneše, kterého na natáčení  doprovázela maminka s babičkou.

Odpoledne se pak třída proměnila v pracovnu humanistického vzdělance Jana Blahoslava. Natáčely se záběry, ilustrující jeho vnitřní zápas, který předcházel rozhodnutí překládat biblické texty z původních jazyků do češtiny. Blahoslav mimo jiné předtím prostudoval dosavadní české překlady, vycházející z latinských převodů Bible. Pro dokument byly použity také bohaté sbírkové fondy muzea, zejména kolekce biblí, bratrských starých tisků a starých map.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10391170572-pod-ochranou-zerotinu/