Směrnice, předpisy, smlouvy

 
Směrnice:
 
1) OSA
 
 
2) Řád k udílení vyznamenání, ocenění a stuhy + jednotlivé žádosti
 
 
 

3) Řád k ochraně osobních údajů

2015-1-rad-k-ochrane-osobnich-udaju-v-cos.pdf (669128)

prihlaska-pro-mladez-a-zdravotni-zpusobilost.pdf (283212)
vzor-prihlasky-pro-dospele.pdf (276222)

 

4) Řád o hospodaření se sokolským nemovitým majetkem

Řád o hospodaření se sokolským nemovitým majetkem 2-2015 .pdf (455563)

5) Pravidla a podmínky pro poskytování finanč. prostředků -    

2013 17 Pravidla a podmínky pro poskytování fin. příspěvků finále.doc (45568)

6) Rozpočtová komise -

2013 10 Statut a jedn. řád Rozpočtové komise.doc (61952)

7) Grantová komise -

2013 11 Statut a jednací řád Grantové komise.doc (62976)

8) Rada pro vzdělávání -

2013 12 Statut a jedn. řád Rady pro vzdělávání.doc (37888)

9) Redakční rada -

2013 13 Statut a jednací řád Redakční rady.doc (48640)

10) Programová rada -

2013 14 Statut a jednací řád Programové rady.doc (35840)

11) Komise pro propag. a market -

2013 15 Statut a jedn. řád Komise pro propag. a market..doc (37376)

12) Cestovní náhrady

2014 1 Směrnice ČOS o cestovních náhradách.doc (110080)

 

2013 16 Cestovní náhrady kontrolní komise.doc (36864)

13) Směrnice ČOS č. 2/2017 vymezující činnost KK ČOS

smernice-c-2-2017-vymezujici-cinnost-kontrolni-komise-cos.doc (56320)

14) Směrnice 17/2017

Směrnice_ČOS_č._17-2017_-_Zásady_pro_užívání_duševního_vlastnictví_ČOS.pdf (1239777)

 

Předpisy:

1) zdravotní předpis: Traumatologicky_plan_TJ.doc (41,5 kB)