Upozornění

 

Veškeré přihlášky na semináře či školení, které organizují ČOS Praha, VS Olomouc či jiné župy, na které budete žádat finanční podporu od  Sokolské župy Hanácké,  je nutné účast na nich projednat s časovým předstihem s kanceláří župy.

Termínová listina