Přihlášky pro cvičence 
 

Se začátkem nového cvičebního roku bude opět potřeba přihlášek do ČOS. Ty však již nadále nebude možné objednávat v tištěné podobě, ale lze si je stáhnout, a to buď ve formátu .pdf k vyplnění nebo ve formátu .docx, ve kterém si můžete přihlášku přímo vyplnit v počítači. 
 
 
Průkazy lze objednávat jako v minulosti přes kancelář župy. 
 
 
 
Spolkové známky na rok 2019:
 

200,- Kč - děti a mládež (do 18 let vč.)

200,- Kč - senioři (od 65 let vč.)

500,- Kč - dospělí (19 - 64 let)

 

Přerozdělení spolkové členské známky:

25 % - ČOS                                                   

15 % - župy

60 % - tělocvičné jednoty

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů 

 

Česká obec sokolská uzavřela pojistnou smlouvu : Centrální pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů a pojištění úrazu. Vše potřebné naleznete na www.sokol.eu/obsah/5456/pojisteni .

Podklady pro zápisy jednot do spolkového rejstříku 

 

je nutné dodat do župní kanceláře co nejdříve:

-        podklady z letošních valných hromad jednot  (podepsané a orazítkované zápisy z VH včetně příloh PL, Usnesení a Zprávy KK)          

-        při změně obsazení výboru jednoty vyplněný nový evidenční list T.J. s podpisy nových členů výboru (3x). Formulář elektronického evidenčního listu  bude na požádání zaslán ze župní kanceláře.

-         vyplněná čestná prohlášení, výpis z usnesení z volebních valných hromad jednot a souhlas vlastníků nemovitostí s umístěním sídla pobočného spolku (v případě, že jednota má sídlo např. na obecním úřadě . .)

formuláře ke stažení: 

Cestne_prohlas._clena_statut._organu_jednota.doc (26624)
KK_Cestne_prohlas._clena_KK_jednota.doc (26624)

Souhlas_vlastníka_s_umístěním_sídla_spolku.doc (26624)