Výbor

 

Funkce    Jméno
Starostka Bc. Ivana  Z a v a d i l o v á, DiS.
Místostarosta Ing. Oldřich  S t í s k a l
Náčelník Kamil Z a p l e t a l
Náčelnice Ingrid  K o u t n á
Jednatelka Jaroslava K r e j č i ř í k o v á, DiS.
Hospodář Ing. Zbyněk  S v o b o d a 
Vedoucí odboru sportu Mgr. Dana K l á r o v á
Vzdělavatel Mgr. Jiří  A n d r l í k
   
 
Starostové T.J. Sokol  
Bystřice pod Hostýnem Ing. Zbyněk S v o b o d a
Holešov     Irena S m r č k o v á
Kostelany Ivo Č e s n e k
Kostelec u Holešova     Marcel  O d l o ž i l í k
Kroměříž Ing. Petr  V r a n a
Kvasice Aleš  J u d a s
Litenčice Zdeněk N o v o t n ý
Martinice Milan  K u t r a 
Morkovice Pavel G a v e n d a  
Pornice Marie K n é b l o v á
Postoupky Aleš  S t r á ž n i c k ý, DiS.
Přílepy Anna P e t r á š o v á
Třebětice Ing. Mojmír S t í s k a l                          
Věžky Bc. Aleš B o s á k   
Žalkovice Taťána Š i m í k o v á

 

 Kontrolní komise Členové                                         
Kroměříž Ing. Petr V r a n a 
Postoupky     Eva  H e v i á n k o v á
Kostelec u Holešova     Petr  M ě r k a                    

 

Ing. Oldřich  S t í s k a l