Historie


V jednotě se nedochovaly žádné písemné materiály, z historického období se našel na župě uložený doklad ze dne 2.3.1929, kterým se vkládá vlastnické právo zahrady dle trhové smlouvy ze dne 21.4.1928 pro tělocvičnou jednotu Sokol v Pornicích.
Po obnově České obce sokolské v r. 1989 je zachován evidenční list, který hovoří o obnově Sokola v Pornicích od 9.8.1991, registrace o přijetí do ČOS je 24. srpna, uvedená adresa pro spisy je na br. Vladimíra Zbořila, Pornice 104. Starostou nově zvoleného výboru se stal br. Miroslav Svoboda.
Na Valné hromadě hovořil br. Plšek o tradicích Sokola Pornice, br. Pavlík připomněl spolupráci Sokola Pornice a Sokola Nítkovice. Je ustaven volejbalový oddíl.
Jednota s malým počtem členů (21) obnovuje svou činnost za velmi obtížných podmínek. Nemá tělocvičnu, využívá sokolské hřiště, v zimě místnost Obecního úřadu. Hřiště je již upravené, oplocené, je zde postavena i zděná malá místnost, která slouží jako bufet při různých sportovních a společenských akcích v obci.
Sokol organizoval sportovní odpoledne dětí, Pálení čarodějnice, „Zpíváme u táboráku“, apod.