ZZZ-pozvánka_2018-Přílepy.pdf (512822)

Uběhl další rok, a je tu opět turnaj - župní přebor  v nohejbale v Přílepích. Organizátoři věří, že letos bude větší zájem o tento mužský kolektivní sport. Tak neváhejte, a posílejte přihlášky. Jen je nutné dodržet termín pro přihlášení týmu, a to z důvodu včasného zajištění občerstvení.

Všem jednotám župy Hanácké

 
Prosíme o příspěvek z vaší jednoty ke 120. výročí naší župy. Příspěvky budou zveřejněny v alamanachu, který vyjde v letošním roce po konání  XVI. všesokolském sletu v Praze. Zdá se, že na zasílání příspěvků je dosti času, ale opak je pravdou. 
V posledním almanachu zachycujícím činnost jednot za období 2008-2013 stihli zaslat příspěvky T.J. Sokol - Bystřice p.H., Holešov, Kostelec u Hol., Kroměříž, Kvasice, Litenčice, Postoupky, Třebětice, Věžky, Zborovice a Žalkovice. U těchto jednot prosíme o zapování vaší činnosti za poslední pětileté období, tj. 2013-2018. Ostatní jednoty - Kostelany, Martinice, Mokovice, Pornice a Přílepy bychom chtěli požádat o údaje za celé desetileté období, tj. 2008-2018. 
Rozsah příspěvků i fotografií není omezen, chceme vydat reprezentativní almanach, takže pokud budete posílat příspěvky e-mailem, tak opět použijte písmo Arial, vel. 11. U fotografií vadí, pokud jsou focené mobilním telefonem, jejich reprodukce jsou nekvalitní. Proto prosíme o zasílání fotografií co možná v nejvyšším rozlišení (ne zmenšené). Rukopisy rovněž nejsou na závadu, není problém je přepsat a kvaitní papírové fotografie oskenujeme a vrátíme.
 
Co by měl obssahovat Váš příspěvek, to samozřejmě necháváme na vašem uvážení. Jen pro orientaci uvádíme tyto body:
1. Souhrn všech aktivit ve sledovaném období, i to co se vám nepovedlo a co plánujete do budoucna.
2. Jaké oddíly u vás pracují, jména cvičitelů, absolvované soutěze nebo turnaje, akademie, letní tábory a ostatní sportovní akce.
3. Jaké je vaše zázemí, v jakém stavu je sokolovna, snažte se poslat její fotografii, která bude uveřejněna na začátku vašeho příspěvku.
4. Jakou budete mít účast na sletu 2018, jaké nacvičujete skladby, počet cvičenců, jména cvičitelů.
5. Jakou máte společenskou a kulturní činnost (šibřinky, plesy, zájezdy, atp.)
 
Věříme, že pokud si vedete evidenci nebo dokonce i kroniku jednoty, nebude vám činit potíž do našeho almanachu přispět. Pokud by vám písemná forma dělala potíže, jsem ochoten váš příspěvek zpracovat sám formou rozhovoru, na kterém se operativně domluvíme.
 
Za výbor župy Hanácké děkuji za pochopení. 
Mgr. Jiří Andrlík, župní vzdělavatel
(kontakty: Kostelec u Holešova č. 45, tel. 731 071 715, 704 787 656, e-mail: andrlikjiri@email.cz)