Přihlášky pro cvičence 
 

Se začátkem nového cvičebního roku bude opět potřeba přihlášek do ČOS. Ty však již nadále nebude možné objednávat v tištěné podobě, ale lze si je stáhnout, a to buď ve formátu .pdf k vyplnění nebo ve formátu .docx, ve kterém si můžete přihlášku přímo vyplnit v počítači. 
 
 
Průkazy lze objednávat jako v minulosti přes kancelář župy. 
 
 
 
Členské známky na rok 2017

Spolkové členské známky v roce 2017:

200,- Kč - děti a mládež (do 18 let vč.)

200,- Kč - senioři (od 65 let vč.)

500,- Kč - dospělí – zůstává stejný jako v roce 2016

 

Zároveň dochází i k novému přerozdělení spolkové členské známky:

25 % - ČOS                                                   

15 % - župy

60 % - tělocvičné jednoty

 

V letech 2017 a 2018 bude spolková sletová známka v hodnotě 50,- Kč zařazena do běžného režimu odběru jako členská známka a 100% její hodnoty bude odevzdán na ČOS pro zajištění vlastních zdrojů financování XVI. Všesokolského sletu. 

 

 

Nácvičné srazy v roce 2017 

 

 

Termín 1. nácvičných srazů v I. pololetí 2017

18.-19.2.

1. nácvičný sraz sletové skladby Siluety

Praha, TD

25.-26.2.

1. nácvičný sraz sletové skladby Ženobraní

Praha, TD

4.-5.3.

1. nácvičný sraz sletové skladby Cesta

Praha, TD

11.-12.3.

1. nácvičný sraz sletové skladby Spolu

Praha, TD

18.3.

1. nácvičný sraz sletové skladby Méďové

Praha, TD

19.3.

1. nácvičný sraz sletové skladby Noty

Praha, TD

8.4.

1. nácvičný sraz sletové skladby Děti, to je věc !

Praha

9.4.

1. nácvičný sraz sletové skladby Cirkus

Praha

22.-23.4.

1. nácvičný sraz sletové skladby Borci

Kostelec nad Orl.

13.-14.5.

1. nácvičný sraz sletové skladby Princezna republika

Praha, TD

20.5.

1. nácvičný sraz sletové skladby V peřině

Praha, TD

 

Termín 2. nácvičných srazů v II. pololetí 2017

4.-5.11.

2. nácvičný sraz sletové skladby Siluety

Praha, TD

21.-22.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby Ženobraní

Praha, TD

14.-15.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby Cesta

Praha, TD

14.-15.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby Spolu

Brno

7.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby Méďové

Praha, TD

8.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby Noty

Praha, TD

21.-22.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby Děti, to je věc !

Praha

7.-8.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby Cirkus

Praha

28.-29.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby Borci

Kostelec nad Orlicí

4.-5.11.

2. nácvičný sraz slet. skladby Princezna republika

Praha, TD

14.-15.10.

2. nácvičný sraz sletové skladby V peřině

Praha, TD

 

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů 

 

Česká obec sokolská uzavřela pojistnou smlouvu : Centrální pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů a pojištění úrazu. Vše potřebné naleznete na www.sokol.eu/obsah/5456/pojisteni .

Podklady pro zápisy jednot do spolkového rejstříku 

 

je nutné dodat do župní kanceláře co nejdříve:

-        podklady z letošních valných hromad jednot  (podepsané a orazítkované zápisy z VH včetně příloh PL, Usnesení a Zprávy KK)          

-        při změně obsazení výboru jednoty vyplněný nový evidenční list T.J. s podpisy nových členů výboru (3x). Formulář elektronického evidenčního listu  bude na požádání zaslán ze župní kanceláře.

-         vyplněná čestná prohlášení, výpis z usnesení z volebních valných hromad jednot a souhlas vlastníků nemovitostí s umístěním sídla pobočného spolku (v případě, že jednota má sídlo např. na obecním úřadě . .)

formuláře ke stažení: 

Cestne_prohlas._clena_statut._organu_jednota.doc (26624)
KK_Cestne_prohlas._clena_KK_jednota.doc (26624)

Souhlas_vlastníka_s_umístěním_sídla_spolku.doc (26624)