Volební VH

 
Sokolské jednoty jsou povinny poslat na župní kancelář pozvánku na valnou hromadu jejich tělocvičné jednoty 14 dní před jejím konáním. 
 
Konání valných hromad se řídí zejména podle čl. 7.6. Stanov ČOS. 
 
 
 
EVIDENČNÍ LIST tělocvičné jednoty:
 
- pokud dojde ke změně ve vedení tělocvičné jednoty, tak EL jednota řádně vyplní, 3x vytiskne, opatří podpisy a razítkem a odešle župní kanceláři.