Noc sokoloven

 

 Stejně jako vloni, tak i letos pořádá Vzdělavatelský odbor ČOS Noc sokoloven, tentokrát v pátek 22. září 2017. Minulý rok se této úspěšné a prospěšné akce zúčastnilo přibližně 80 tělocvičných jednot z celé České republiky. Většinou si zájemci mohli prohlédnout sokolovny, byly připraveny programy pro děti, které využily možnosti přespat v budovách, promítala se videa, přednášela se historie, připravena byla různá vystoupení, program kolem sokolovny, jako např. opékání špekáčků. 

I letos se do projektu přihlásily naše jednoty v Kroměříži, Třeběticích, Žalkovicích, Bystřici pod Hostýnem a Holešově a nenechají si tak ujít připravit pro své členy i pro veřejnost hezkou zábavu ve svých sokolovnách.

Sletová štafeta 2017

 

Jak jste byli již v minulém čísle občasníku informováni, sletová štafeta proběhne naší republikou ve dnech 22. – 24. září 2017. K nám se dostane v sobotu 23. září. Slavnostní připnutí župní stuhy na hlavní sletový kolík proběhne v Třeběticích v devět hodin, kde bude připravený program pro účastníky akce. Také zde budou připnuty na župní kolík - stuhy jednot, které přivezou štafetoví vyslanci z přihlášených jednot. Dále se bude pokračovat z Třebětic přes Rymice a Starou Ves do Beňova, kde si vyměníme stuhy se župou Středomoravskou okolo 9.45 h.

Zveme tímto členy všech jednot, příznivce a kamarády k podpoře této akce v jednotách, které se zúčastní. Štafetoví vyslanci přihlášených jednot - Bystřice pod Hostýnem, Holešova, Kostelce u Holešova, Kroměříže, Martinic, Postoupek, Věžek a Žalkovic dorazí do Třebětic např. autem, většinou na kole, také na trojkolce, a dalšími možnými způsoby. 

V Třeběticích je připravené nejen občerstvení, ale i zábavný program jak pro děti, tak i dospělí budou moci prokázat své vědomosti v netradičním zálesáckém závodě.