Nové číslo župního občasníku

Napři se!_20a.pdf (5236957)

Sletová štafeta 2017

 
Předběžně je za Sokolskou župu Hanáckou domluveno, že „základna štafety“ bude v Třeběticích, které přivítají hlavního sletového garanta br. Lauschmanna v sobotu 23. 9. v 9.00 h, jedoucího od Valašského Meziříčí. Do Třebětic se mohou dopravit všemi různými způsoby (autem, na kole, pěšky, . .) i další členové Sokola z jiných jednot, které vytvoří tzv. přípojky k hlavní trase, např. od Kroměříže, Bystřice, Holešova či Přílep, aby byli přítomni okamžiku, kdy na hlavní sletový kolík bude připnuta k dalším župním stuhám i stuha Sokolské župy Hanácké a hlavnímu garantovi předáno vytištěné sletové župní poselství. Poté bude br. Lauschmann pokračovat po hlavní sletové trase dále směrem na Přerov. To jsou zatím jen předběžné plány, které se budou upravovat právě v průběhu letních měsíců