Historie


V mateřské jednotě Sokola Břest byli již v roce 1911 aktivní i občané Žalkovic. Ale až 18. února 1920 se v obecní hospodě konala první Valná hromada, která schválila vznik Tělocvičné jednoty Sokol Žalkovice. Starostou se stal František Brada, místostarostou František Vymětalík, náčelníkem Alois Pátík a vzdělavatelem František Bradík. Přihlásilo se 73 členů. 
9.3.1920 byla svolána první členská schůze, na které byl zřízen ženský odbor - první náčelnicí se stala ses. Růžena Šišková a ke cvičení se přihlásilo 15 žen. 
  V dubnu 1927 se začíná stavět sokolovna. čelní pohled na sokolovnuBudova neúčelná a drahá. V r. 1941- právě na velikonoční svátky přišlo nařízení o rozpuštění Sokola, byl zabaven majetek, zakázáno nosit jakékoliv součásti sokolského stejnokroje. Po osvobození dochází k oživení činnosti.
Na XI. všesokolském sletu
v r. 1948 cvičilo z naší jednoty 23 dorostenců a 20 žáků. 
Sokolstvo vstupuje do nového období dějin, daného "Únorem" a sjednocením tělesné výchovy. Sokol zaniká, název si T.J. ponechává. sokolovna
Dne
29.11.1991 se naše  
  organizace vrací zpět pod ČOS. 
  Na Valné hromadě
13. 1. 1992 je zvolen výbor se starostou Františkem Pátíkem. 
  K
1.1.2008 naši jednotu zastupují 2 statutární zástupci, a to Taťána Šimíková a br. Rostislav Otáhalík, náčelník jednoty. 

K 1. 1. 2013 má naše organizace celkem 150 zaregistrovaných členů. Pod odborem sportu máme zaregistrovány tyto oddíly:

fotbalový oddíl – přípravky, starší žactvo, muži a mužstvo žen (do minulého roku nás také reprezentovalo mužstvo mužů B). Oddíl mužů hraje krajskou soutěž, ostatní družstva pak soutěže na úrovni okresu. Během sezony sehrají spoustu zápasů na našem místním hřišti nebo na hřišti svých soupeřů, pořádají turnaj v malé kopané a také turnaj „starých“ pánů. V posledních letech se také účastní turnaje „O pohár starosty města Hulína“. Jezdí na sportovní soustředění, pořádají sběry starého železa, v posledním období uspořádali 2 zábavná odpoledne s vystoupením Michala Davida.

Volejbalový oddíl – má již dlouholetou tradici, pořádá řadu soutěží, na které zve i družstva z okolí. Tradicí se již stal turnaj novoroční a pak letní – na venkovním hřišti. Zástupci se také zúčastňují turnaje v plážovém volejbalu v nedalekém Břestě.

Tenisový oddíl – členové trénují individuálně, některé roky pořádáme tenisovou školičku pro mládež. Během roku pořádáme turnaje dvojic, čtyřhru a také turnaj mládeže – žactva a dorostu.

Florbalový oddíl – žactvo – jeho členové trénují v naší sokolovně a účastní se turnaje v nedalekých Kyselovicích.

Oddíl stolního tenisu – žactva – má dlouholetou tradici, pořádáme novoroční turnaj ve spolupráci se ZŠ Břest, účastníme se turnajů župy nebo Sokola Kroměříž.

Pod odborem všestrannosti máme zaregistrováno cvičení žen – aerobiku a v loňském roce začalo opět fungovat cvičení mladšího žactva a také předškolních dětí, pro která se nám podařilo získat nové cvičitelky.

V uplynulých letech jsme uspořádali také mnohé akce, jako například:

2008 – oslavy 50. výročí založení oddílu kopané v naší obci

2010 – v sále naší sokolovny se uskutečnila část mezinárodní konference ke 200. výročí narození našeho významného rodáka Jana Ohérala

Každoročně pořádáme tradiční sokolské Šibřinky, zábavná odpoledne pro děti i dospělé (např. Šmoulí den, westernové odpoledne „Tenkrát na západě“, „Indiánské léto“, a další.

Na akcích spolupracujeme s ostatními organizacemi v naší obci. Své prostory propůjčujeme k dalším kulturním, sportovním i společenským vyžitím v naší vesnici. Takže ani u nás nechybí tradiční taneční zábavy, divadelní představení, vánoční koncerty a večery pro místní seniory a mnohé další.

Prostě v naší vesnici jsme jedna velká rodina a vždy najdeme společnou řeč – jak s obecním úřadem, tak s ostatními spolky.