Historie

 

Historie T.J. Sokol Věžky se začíná teprve psát.

Jak to bývá, většinou první dobré počiny vznikají v hospodě. A ani zde tomu nebylo jinak. V hospůdce „ U silnice“ ve Věžkách se sešli Ivana Zavadilová, Marcel Majda a Aleš Bosák. Účelem setkání bylo dát vyvíjeným aktivitám nějaký směr, cíl, organizaci. Vybíralo se ze dvou možností, zda zůstat u tělovýchovné jednoty, která zde vznikla po r. 1948 a nejlepší léta měla již za sebou, nebo se stát členem tělocvičné jednoty, která má nějaký systém. O záměru založit Tělocvičnou jednotu Sokol Věžky rozhodla skutečnost, že Ivana Zavadilová byla dlouholetou členkou Sokola Kroměříž a v posledních 3 letech i náčelnicí této jednoty a zároveň i Sokolské župy Hanácké, takže znala prostředí této organizace.

Na valné hromadě T. J. Sokola Věžky, která byla založena jako 16. jednota Sokolské župy Hanácké, dne 30. 5. 2012 byl zvolen nový výbor ve složení:

ses. Zavadilová Ivana                starostka

br.  Bosák Aleš                          jednatel

ses. Zurynková Šárka               hospodářka

ses. Nováková Miluše               náčelnice

br.  Heichel Pavel                     vedoucí odboru sportu

br.  Majda Marcel                      člen pro kontrolu

Česká obec sokolská naši jednotu zaregistrovala 21. 9. 2012.

Výbor ve svém složení pracuje i od letošních voleb, které se uskutečnily 18. 3. 2013. Jsme sice početně malá jednota, ale četností svých akcí se vyrovnáme i těm větším. Jen za období 10 měsíců jsme stačili zorganizovat 16 akcí, některé ve spolupráci s místními hasiči nebo obcí. Naše aktivity jsou určeny pro všechny – od těch nejmladších až po nejstarší, od tvořivých a hravých až po sportovce, od milovníků slivovice až po přiznivce leteckého modelářství.

Nemáme sice sokolovnu, ale v letošním roce jsme si od obce pronajali rybník Hrázu, o který jsme se začali starat, aby jako první mohl zahájit svoji činnost oddíl mladých rybářů.

Plánů do budoucna je hodně, doba nelehká. Uvidíme jestli naše činnost osloví  i další příznivce.