Výbor

 

   
Starosta    Anna Petrášová
Místostarosta    Ivo Janečka
Jednatelka Ing. Ivana Sehnalová
Hospodářka Růžena Staňková
Náčelnice   Helena Kuchařová
Předseda odboru sportu  Petr Oral
Kontrolní komise Jiřina Nováková