Historie


Tělocvičná jednota Sokola pro Miňůvky, Postoupky a Hradisko byla založena dne 4. září 1910. Podnět k založení dal br. Jan Šmatlák, bankovní úředník v Kroměříži, za podpory br. prof. Aloise Beni z Kroměříže. Nejprve se cvičilo v Hradisku v létě na dvoře hostince. Pořádaly se přátelské večírky a divadla, v té době měl Sokol 26 členů. První veřejné cvičení se uskutečnilo u paní Pazderové v Hradisku.
Rok 1912 – starostou byl zvolen br. Cyril Brhlík a bylo zakoupeno 6 sokolských krojů. Bratr Jan Lecián, rolník v Postoupkách, člen Sokola, daroval pozemek o rozměru půl měřice, kde bylo vybudováno letní cvičiště. Téhož roku se tři členové odboru zúčastnili VI. všesokolského sletu v Praze. Byly odebírány časopisy Sokol, Věstník, ČOS Tyrš, Haná.
Rok 1920 – starostou je zvolen opět br. Cyril Brhlík, který se zasloužil o vybudování sokolovny.
Rok 1922 – počala stavba sokolovny. Z darů a příspěvků se pohled na sokolovnuv polovině června začínají kopat základy. Pracovní povinnost na každého člena bylo 5 hodin, nebo za každou hodinu byl nucen uhradit 3 koruny. Práce skončily 31. prosince 1922.
1923 – pořádána divadla, koncerty, veřejná cvičení, zábavy. Odebírány časopisy Sokol, Věstník župní, Besedy sokol, Cvičitel, Cvičitelka, Tělocvik, Vzkříšení, Nový lid.
1927 – členský příspěvek činil 24 Kč/měsíčně. 23. června 1928 se v Postoupkách při zpáteční cestě z Kroměříže zastavil prezident Masaryk, přivítaly ho děti, starosta Zdráhal a ředitel školy Bohumil Albert – dlouholetý kronikář a vzdělavatel Sokola.
13. března 1932  zahájena stavba přístavku sokolovny pod dohledem bratra Ing. Josefa Zapletala – dokončena 28. května 1932. Cvičenci jednoty se zúčastnili IX. všesokolského sletu v Praze.
1938 – opět účast na X. všesokolském sletu, předtím se cvičenci 18.4.1937 zúčastnili branného srazu.
1939 – starostou byl Antonín Skácel z Hradiska.
Od 13. dubna 1941 do 9. května 1945 zastavena činnost Sokola.
Rok 1991 obnovení činnosti tělocvičné jednoty Sokol Postoupky – převzetí sokolovny od p. Roubíčka. Valná hromada zvolila první výbor se starostou Quido Bosákem.
Roky 1992-1993 – prvořadý úkol – dostavba sokolovny, schůze probíhaly v ZD Postoupky , v bytech členů, v místním hostinci, v budově OV – převzetí sportovního areálu Rybníček Hasičským sborem.
Roky 1997 – 2002 – dívčí mládež a ženy se zapojily do cvičebních aktivit a také do nácviku společných skladeb pro různá veřejná vystoupení. Mezi nejúspěšnější patří:
1997 – Sokolské Brno – účast dívek- skladba Obruče
1998 – Malý sokolský slet v Kroměříži – účast dívky a ženy ve skladbách Obruče a Kužele
1999 – 1. sokolský slet pod Ještědem – Liberec 11.-13.6.
2000 – Přerov – oblastní slet – účast ženy a dorostenky, XIII. všesokolský slet v Praze – účast ženy a dorostenky
2002 – 13. sletový vrchol – Tesák - účast i vystoupení, Sokolské Brno a Sokolgym Praha – skladba pro mladší ženy Vangelis
2003 – účast na župním přeboru v Zálesáckém závodu zdatnosti – žačky obsadily 3. místo, 2. sokolský slet pod Ještědem – účast dorostenky se skladbou Paraplata – Babeta šla do světa ...
2004 – na volební Valné hromadě byl zvolen nový výbor se starostkou Ivou Žilinskou.
Bratr Vladimír Opluštil odstoupil z funkce starosty, kterou vykonával, kvůli časově náročné práci v šachovém oddílu.
Také péče o sokolovnu byla obdivuhodná – oprava podlahy a obložení v tělocvičně, oprava a nátěr střechy, vymalování nářaďovny, vyklizení a vydláždění dvora.
Rok 2006 – probíhal ve znamení nácviku sletových skladeb a později účastí na XIV. všesokolském sletu v Praze.
Rok 2007 – byl rokem volebním. Na Valné hromadě zvolen nový výbor včele se starostkou Soňou Řezáčovou.

2008 Sokolského sletu v Liberci se zúčastnily naše ženy se skladbou Léto a seniorky se skladbou Ta naše písnička česká.

2010 Se skladbami Kaleidoskop a Zacvičme si se naše ženy a seniorky zúčastnily Sokolského Brna a III. Sokolských tělovýchovných slavností v Trenčíně.

Oddíl badmintonu se od svého založení každoročně účastní župního turnaje.

Proběhly oslavy 100. výročí založení T. J. Postoupky. Oslavy byly zahájeny průvodem obcí na hřiště Rybníčka, kde byl připraven program. Cvičenci z Třebětic vystoupili se skladbou Aerobik na výletě. Ženy z Postoupek a Holešova se skladbou Kaleidoskop. Senioři zacvičili dvě skladby - Zacvičme si a Ta naše písnička česká. Dále vystoupily mažoretky, děti z mateřské školy a bratr Oulehla předvedl práci s leteckými modely.

2012   XV. Všesokolského sletu v Praze se zúčastnily ženy se skladbou Česká suita, seniorky se skladbou Jen pro ten dnešní den.

Oddíl volejbalu se zúčastňuje turnajů. V sokolovně probíhá každý pátek cvičení zumby. Šachový oddíl každoročně navazuje na svou bohatou činnost, zaměřenou především na mládež. Důležitou součástí je pořádání turnajů, memoriálů, ligy dorostu apod. Kromě oficiálních tréninků vede bratr Opluštil také kroužek na SVČ Šipka Kroměříž a ZŠ Bezměrov. Každoročně se členové ŠO umisťují na předních místech v mistrovských soutěží družstev i jednotlivců. V r. 2012 skončilo v 1. lize dorostu A na 2. místě.  Družstvo starších žáků skončilo na Mistrovství ČR v Seči na 27. místě. Družstvo mladších žáků vybojovalo v Krajském přeboru zlaté medaile a v Olomouci na MČR skončili na 26. místě. Na mezinárodním turnaji Talent CUP skončil Pavel Opluštil na 6. místě v kategorii do 9 let a David Opluštil vybojoval bronzovou medaili v kategorii do 11 let. Na turnaji FIDE Open ve Starém Městě startovalo 14 hráčů Sokola Postoupky, nejlépe si vedl petr Večeřa a skončil na 62. místě. V krajských Grand prix v rapid šachu byli členové ŠO velmi úspěšní.

Všechny tyto akce se pořádají každý  rok:  Velikonoční dílna pro veřejnost, Pálení čarodějnic, Zahajování letních prázdnin v Kostelanech, Pochod slováckými vinohrady, Výstup na Brdo .