Výbor

 

   
Starosta    Irena Smrčková
Jednatel Jiřina Láníková
Náčelník Ignác Foukal
Náčelnice      Marie Gajová 
Vzdělavatelka Hana Georgiánová
Hospodářka Helena Holotová
Kontrolní komise Zdena Plachá, Libuše Šíchová, Jaroslava Dvořáková